Toiminnan voima oy

Toimintaterapiaa yksilöllisesti kotikäynnein
 

Yksilöllinen toimintaterapia

Kuntoutus on aina yksilöllistä ja sisältö suunnitellaan asiakkaan tarpeita vastaavaksi yhteistyössä asiakkaan, lähipiirin ja muiden kuntoutustyöntekijöiden kanssa.


_____________________________________________________________________________________


Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus sopii asiakkaille, joilla arjen sujuvuus ja toiminnan ohjauksen taidot ovat vaikeutuneita esimerkiksi ADHD:n, Aspergerin oireyhtymän, aivovamman tai muun syyn vuoksi.

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen kuntoutusmenetelmä, jonka avulla voidaan tukea asiakasta elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Valmennuksen tavoitteet ovat käytännönläheisiä liittyen arjen haasteisiin, esimerkiksi itsestä ja kodista huolehtimiseen, asiointiin, rahan käytöön, sosiaalisiin taitoihin ja nuorten itsenäistymiseen. Ohjauksen, harjoittelun ja yhdessä tekemisen avulla tuetaan asiakasta uusien toimintatapojen löytämisessä ja oppimisessa sekä olemassa olevien taitojen vahvistumisessa.

Nuoria aikuisia voidaan tukea itsenäisemmän arjenhallinnan saavuttamisessa ja päivittäisten rutiinien ja toimintatapojen muodostamisessa. Aikuisille neuropsykiatrinen valmennus voi olla esimerkiksi psyykkisten voimavarojen kanssa työskentelemistä sekä stressinsietokyvyn harjaannuttamista. Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa pyritään ohjaamaan asiakasta ja hänen verkostoaan ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen suuntaan.Taktiilistimulaatio-hoito

TaktiiliStimulointi on tietoista ja järjestelmällistä kosketusta, joka sopii kaikille. Kosketuksen tarve lisääntyy sairastumisen, loukkaantumisen ja toimintakyvyn alentumisen myötä. Kehon hahmotusharjoituksena hoito sopii kaikille, jotka toivovat elämänlaatuunsa kohennusta. Hoitoa annetaan mm. stressin ja kivun lievittämiseen, oman kehon hahmottamiseen, unihäiriöihin ja vatsaongelmiin. TaktiiliStimulointi sopii erityisen hyvin henkilöille, joilla on alentunut kosketuksen sietokyky, kipuja ja tuntomuutoksia.  

Menetelmä perustuu luonnolliseen tapaamme sivellä ihoamme, kun peseydymme tai levitämme voidetta. Sivelyt noudattavat tiettyä järjestystä, jotta hoito tuntuisi aina tutulta ja turvalliselta. Sivelyjen lisäksi hoidossa käytetään erilaisia painalluksia tai käsiä pidetään paikallaan. Yleensä hoito annetaan suoraan iholle käyttäen luonnonöljyjä, mutta jos henkilö on esim. kosketusherkkä, voidaan hoito antaa myös vaatteiden läpi. TaktiiliStimulointi pohjautuu kokonaisvaltaiseen näkemykseen ihmisestä. Hoito suunnitellaan ja toteutetaan aina yksilöllisesti. Hoidon aikana voidaan käyttää rentoutusmusiikkia.