Toiminnan voima oy

Toimintaterapiaa yksilöllisesti kotikäynnein
 

Mitä on toimintaterapia?

Joskus arkinen toiminta vaatii ihmiseltä enemmän, mihin hän sairastumisen, vammautumisen tai elämäntilanteen muutoksen vuoksi pystyy. Esimerkiksi neurologisen sairauden yllättäessä kipu, hahmottamisen vaikeus, puhumisen vaikeus, väsyvyys, toisen kehonpuolen heikkous tai yläraajan ongelmat voivat luoda haastetta normaalille toiminnalle. 

Toimintaterapiassa pyritään saamaan arjesta mahdollisimman toimivaa, jolloin asiakas pystyy itse osallistumaan hänelle merkityksellisiin  toimintoihin. Toimintaterapiassa harjoitellaan päivittäisiä toimintoja, kuten itsestä huolehtimista, kodinhoitoa, keittiötoimintoja, asiointia ja  kädentaitoja.  Toiminnan ja levon tasapaino arjessa huomioidaan voimavarojen ylläpitämiseksi. Erilaisissa ympäristöissä tuetaan asiakkaan hahmottamisen valmiuksia.   

 

Yläraajan kuntoutus on osa toimintaterapiaa. Terapiassa huomioidaan käden toiminnallista käyttöä, hienomotoriikkaa, silmäkäsiyhteistyötä ja hyvää ergonomiaa. Virheasentoon pyrkivää kättä hoidetaan usein lastahoidoin.

Terapiamenetelminä voivat olla myös toimintaympäristöön liittyvät asiat, kuten asunnon muutostöiden suunnittelu, apuvälinetarpeen arviointi, käytön ohjaus tai psykososiaalisten taitojen harjoittelu. Yhteistyössä asiakkaan lähipiirin tai muun hoitavan henkilökunnan kanssa varmistetaan terapiassa harjoiteltujen taitojen siirtyminen arkeen.